Barn og unge

En god barndom legger grunnlaget for et godt liv. Barn og unge skal ha like gode muligheter til å utvikle seg som mennesker. Barnehagen og skolen skal bidra til å utjevne forskjeller, fremme deltakelse i samfunnet, og gjennom lek og variert undervisning skal barna trenes i å samarbeide med andre, i å være kreative og i å tenke kritisk. 

Barnehagen spiller en viktig rolle for barns utvikling og læring. SV vil sikre at barnehagene har god finansiering. SV vil at barnehagen skal et godt pedagogisk innhold og at de ansatte har tid til hvert enkelt barn. For å sikre det må vi ha nok pedagoger og nok ansatte i barnehagene.  

En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt opplæringstilbud, uavhengig av foreldrenes økonomi. På skolen møtes ulike mennesker, med forskjellig utgangspunkt, i samme klasserom. Hver enkelt elev skal bli sett og få tilpasset opplæring. Det gjør vi med god finansiering av skolene, nok kvalifiserte lærere, tidlig innsats og en praktisk og variert skoledag. 

Skole kan bidra til at det ikke er foreldrenes bakgrunn som bestemmer hvor mye barn skal lære, eller hvilke muligheter de skal få senere i livet. Det er helt nødvendig med økt lærertetthet og skole-lekser for at alle barn skal bli sett og bli gitt den oppfølgingen de trenger. 

SV vil sikre en skole som inkluderer alle og gir alle like muligheter for å lykkes. Da trengs en skole som har tid og rom for å se den enkelt, skape et godt og trygt læringsmiljø for alle og tilrettelegge undervisningen slik at alle lærer på den måten de lærer best. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for en god skole, og nettopp derfor er det viktig for SV å sikre at norsk skole har nok kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp hvert enkelt barn på deres premisser. 

En god oppvekst stopper ikke når skoledagen stopper. Derfor er det viktig å ha gode tilbud på fritiden. SV tror på forebygging, tverrfaglig arbeid og positive aktiviteter. Når ungdom får mulighet til å drive med idrett eller gå på en ungdomsklubb kan energien settes inn på noe positivt.

Slik kan vi bygge ut velferdstilbudet og sørge for at alle barn og unge får en barndom som gir muligheter senere i livet.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close