Rekneskapen 2013

Sak 3 – Rekneskapen

Innstilling til vedtak:

Rekneskapen blir godkjent

Rekneskap for Tromsø SV 2013    
           
Inntekter Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Rekneskap 2013 Differanse
Partistøtte 40 000 42 743 40 000 43 517 -3 517
Kontingent* 24 000 25 845 12 500 13 365 -865
Beinskatt 25 000 29 364 25 000 42 800 -17 800
Renteinntekter 10 000 5 231 5 000 3 047 1 953
Sum, inntekter 99 000 103 183 82 500 102 729 -20 229
           
           
Utgifter Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Rekneskap 2013 Differanse
Husleie 25 000 21 900 25 000 21 900 3 100
Arrangementer 30 000 8 056 30 000 6 347 23 653
Valgkamp 0 0 100 000 54 942 45 058
Frikjøp, 1. kandiat     50 000 50 000 0
Valgkampsekretær 0 12 347 30 000 54 661 -24 661
Avgifter/gebyrer 0 300 500 1 375 -875
Div. utgifter 20 000 8 941 25 000 11 015 13 985
Sum, utgifter 75 000 51 544 260 500 200 239 60 261
           
Resultat 24 000 51 639 -178 000 -97 510 -80 490
           
           
  Balanse per 31.12.13        
  Aktiva        
Kontonummer  Kontoinnehaver  Kontonavn  Saldo 01012013 Saldo 01012014  
4750.18.22902 Tromsø SV Tromsø SV-fondskonto 40 566,45 65 115,05  
4750.19.57263 Tromsø SV Tromsø SV – drift 100 491,74 105 035,23  
4750.20.61018 Tromsø SV Tromsø SV-kapitalkonto 119 928,00 22 875,00  
  Tromsø SV Obligasjonsfond 1 871 016,00 2 009 712,00  
  Sum   2 132 002,19 2 202 737,28  
           
           
  Fond – verdiutvikling        
  Verdi 01.01.13     1871016  
  Uttak i perioden     -5000  
  Avkastning     143696  

 

Rekneskapen viser eit underforbruk på 60 261 kroner. Det kan diskuterast om ytterlegare bruk av pengar i valkampen ville ført til eit betre resultat. Kommunestyregruppa har vore svært flinke til å betale beinskatt i 2013, det forklarer meir inntekt enn budsjettert. Det er eit kraftig overforbruk på valkampsekretær. Styret har meint at det var ei riktig investering

Ved ein feil frå kasserar er det nytta 5000 kroner frå fondskonto i staden for frå driftskonto. Desse 5000 er ikkje ført tilbake. Det er derfor brukt 5000 kroner frå fondet i 2013.

underskriven_revisjonsberetning_2013

 

 

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close