Alle skal ha råd til en god bolig

Tromsø er en av de dyreste byene i Norge å kjøpe bolig i. Mange blir priset ut. Den såkalla sjukepleierindeksen, som viser hvor stor andel av leilighetene en enslig sykepleier har råd til å kjøpe, viser at det bare er i osloområdet det er vanskeligere å kjøpe bolig enn i Tromsø.

Graf fra eiendom Norge: http://eiendomnorge.no/den-norske-sykepleierindeksen-2019/

Et enkelt grep vil være å begrense AirBnB. Bare i Tromsø er omtrent 800 leiligheter tatt ut av det ordinære utleiemarkedet og blir leid ut gjennom AirBnB ifølge NHO. Det er med på å gjøre køen lenger for studentene, og prisen høyere for alle andre.

Høyresiden mener markedet vil løse problemene. Det er feil. Det uregulerte boligmarkedet presser prisene opp i stedet for ned. Det kreves derfor aktive virkemidler for å få lavere boligpriser. SV vil videreføre tiltakene i den boligpolitiske handlingsplanen. Vi vil omgjøre Arnestedet AS til et kommunalt foretak med formål å drive sosial boligbygging for både leie og salg etter kriterier knyttet til sosial profil, klimanøytralitet og arkitektonisk kvalitet.

Tromsø kommune har stor mangel på omsorgs- og utleieboliger. Private utleiere har en stabil og sikker betaler når kommunen må ut på leiemarkedet. Boligene må ha en standard som kommunen kan være bekjent med og sikkerheten må være ivaretatt. SV vil skaffe nok omsorgs- og utleieboliger inntil behovet er dekket. Det vil på sikt presse prisene på utleiemarkedet ned. Siden SV, Rødt og Ap vant flertall i 2015 har det blitt kjøpt og bygd flere boliger enn noen gang tidligere. SV vil videreføre denne politikken.

For å skape varierte bomiljø, må boliger tilpasset ulike familiestørrelser og livsfaser planlegges i de samme områdene. Det bør være mulig for tilårskomne huseiere på Kvaløya å flytte fra eneboligen til leilighet, uten å måtte flytte til øya eller fastlandet. SV vil også at kommunen skal støtte opp om private initiativ, der formålet er å skape gode bomiljø som kan fremme sosial aktivitet og motvirke ensomhet, slik som det planlagte Seniorhuset på Bymyra.

Tromsø SV vil:

  • bygge 400 flere kommunale utleieboliger.
  • omdanne Arnestedet AS til et kommunalt foretak.
  • legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere.
  • videreføre modellen fra leie til eie.
  • samarbeide med utviklingslagene for å utvikle nye boligområder i distriktene.
  • at utleieinntektene fra kommunale boliger fortsatt i sin helhet skal gå til å vedlikehold og nybygg innen denne boligmassen.
  • Kommunen må i samarbeid med boligkooperasjonen sette i gang prosjekter med mål om å redusere prisen på inngangsbilletten til boligmarkedet.

Les hele programmet til Tromsø SV her.

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyret. Slik kan du hjelpe oss i arbeidet med å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i for alle:

Meld deg inn i SV

Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. Medlemskontigenten på 100kr trekkes da av telefonregningen. (Det første året som medlem betaler alle 100 kroner. Ordinær kontingent er 350 kr. Pensjonister, studenter og lavtlønnede betaler 100 kr. Vi oppfordrer høytlønnede til å betale 550 kr. ) Du kan også melde deg inn via dette skjemaet.

Bli med i Valgkampen!

Gjennom å jobbe for et størst mulig Tromsø SV kan du bokstavelig talt bidra til at Tromsø blir en by med bedre miljø og lavere klimautslipp. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge! Meld din interesse via dette skjemaet!

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev

En til to ganger i måneden sender Tromsø SV ut nyhetsbrev. Her skriver vi om kommunepolitikken, om SV, invitasjon til ulike arrangementer og nytt fra vår stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes.  Meld deg opp på nyhetsbrevet nå!

Del denne siden med de du kjenner!

Vi er avhengige av å få ut vårt budskap til flest mulig dersom vi skal nå målet om å gjøre Tromsø til en by med lavere klimautslipp og bedre miljø. Del denne siden på din egen facebook-side og lik Tromsø SV sin side på facebook slik at du kan holde deg oppdatert på det vi jobber med fram mot valget!

Husk at Tromsø SV også har mange andre gode saker vi kommer til å jobbe for i neste periode! Les gjerne om dem i programmet vårt.

PS! Tromsø SV er også med på Zetkin. Meld deg opp på Zetkin via denne lenken!

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close