5. Abdalla Ali Mohammed

Mitt navn er Abdalla Ali Mohammed, jeg er nominert som SVs 5 kandidat i Tromsø. Jeg jobber som IKT-rådgiver i Statped som er underlagt utdanningsdirektoratet. Jeg er gift og har 3 barn. Min kone Fatima jobber som tolk på språksentret. Min eldst sønn Hasaan studerer økonomi ved UiT, min datter Nora er ferdig med vgs. og hun skal studere sosialantropologi, og min yngste sønn Omar går på Elektrofag linje på Ishavsbyen vgs.

Jeg er norsk statsborger, opprinnelig kom jeg som flyktning fra Eritrea våren-1988. Jeg gikk på norsk språkopplæring ved Rosenhof skole i Oslo. Høsten-1988 flyttet jeg til Risør asylmottak på Sørlandet. Våren-1989 flyttet jeg til Time/Bryne kommune i Rogaland som ble min bosteds kommune. Høsten-1989 tok jeg Vg2 og Vg3 ved Sandnes vgs. Høsten-1990 ble jeg immatrikulert på universitetet i Bergen, og fullførte Bachelor/Cand. Mag i informatikk. I tillegg tok en del av mine studier ved ingeniør Høgskolen i Bergen.

I studietiden jobbet jeg som frilanstolk, støttelærer i videregående skole. I perioden 1997 til 2000 drev jeg eget IT firma i Bergen. Siden januar 2001 har jeg arbeidet som it-konsulent ved Nordnorsk Kompetansesenter i Alta.

I 2007 flyttet jeg familien til Tromsø for å jobbe i Statped nord avd. Tromsø som 1. konsulent. Fortiden jobber jeg som IKT-rådgiver i Statpeds landsdekkende IKT enhet. Statped er en statlig spesialpedagogisk senter med regionskontor i Tromsø, og avd. i Alta, Bodø og Kautokeino.

Jeg har 16 års arbeidserfaring innen pedagogikk og utdanningsmiljø. I tillegg har jeg også betydelig arbeidserfaring med foreningsarbeid, frivillighetsarbeid, politisk og sosialt arbeid. Jeg har jobbet med forskjellige mennesker fra forskjellige etniske og kulturelle bakgrunner i Bergen, Alta og nå i Tromsø.

Jeg tror min akademiske bakgrunn og arbeidserfaringer, kombinert med mine politiske aktiviteter vil kunne styrke og bidra til kommunens aktiviteter. Jeg vil kunne være en ressursperson for Tromsø Kommune.

Jeg har vært politisk aktiv som SV styremedlem og har rollen som SV representant/observatør på flyktningstjenesten. Videre er jeg også nestleder i integreringsrådet som ble opprettet av Tromsø Kommune i 2018. Jeg er opptatt av innvandrings, integreringspolitikk, utdanningspolitikk, utenrikspolitikk, velferds teknologi og digitalisering av kommunen. Jeg er også opptatt av innvandreres politiske deltakelse, og deres organisering og aktiviteter for å oppnå påvirkning i samfunnet.