Her er SVs plan for Tromsømarka

 De bynære friområdene på Tromsøya, Kvaløya og i Tromsdalen trenger et varig bruksvern. Sånn sikrer vi at både vi, ungene våre og barnebarna våre skal kunne leve et godt og grønt byliv i Tromsø. De siste ukene viser at selv om oppslutninga rundt Tromsømarka er stor, så kan umistelige verdier bli stemt vekk i løpet av et kaotisk kommunestyremøte.

Ingrid Marie Kielland, SVs ordførerkandidat vil sikre tromsømarka for framtida.
Ingrid Marie Kielland, SVs ordførerkandidat vil sikre tromsømarka for framtida.

SV vil sikre en varig løsning for Tromsømarka og har foreslått følgende:

1. Ny behandling av arealplanen. SV har levert lovlighetsklage på hele planen med henvisning til manglende høring og konsekvensutredning av en rekke benkeforslag, bl.a. flere som berører Tromsømarka. Ved ny behandling må Tromsømarka trekkes ut og behandles i en egen plan, slik at alle de politikerne som nå sier at de vil ta vare på marka blir forpliktet til å gjøre det. Vi trenger en definert markagrense som forplikter.

2. Opprettelse av et markaråd bestående av representanter fra idretten, friluftsorganisasjoner, naturvernorganisasjoner, andre brukere og bydelsrådene. Markarådet skal tas med på råd i alle saker som berører marka, og eventuelle endringer i markagrensa skal kun kunne gjøres etter at markarådet har gitt sin anbefaling.

3. Tromsømarka må være offentlig eid. Slik kan vi sikre både varig vern og en god utvikling av marka for tilrettelegging og bruk. I dag er det til dels vanskelig å få anlagt stier og fjerne tett vegetasjon, fordi man må ha tillatelse fra mange forskjellige små grunneiere. Ved å kjøpe marka kan vi være sikre på at den blir brukt og tilgjengelig for framtidige generasjoner. Miljøverndirektoratet har en etablert praksis for kjøp av LNF-områder (landbruk, natur og frilufsområder) og prisen er fastsatt til 3-5 kr per kvm. I en skjønnsvurdering fra Hålogland lagmannsrett for Tromsdalen friområde høsten 2013 ble pris fastsatt til 3 kr/kvm. Hvis vi legger 5 kr per kvm til grunn vil det koste om lag 12 millioner kroner å kjøpe de 2400 målene av Tromsømarka som i dag er i privat eie. Deler av dette kan vi i tillegg få dekt av staten gjennom miljøverndirektoratets ordning for kjøp av offentlige friområder.

4. Tromsømarka-prosjektet må videreføres til Kvaløya og Tromsdalen og sikres driftsmidler, slik at enda flere får muligheten til å sykle, gå på ski, trille tur og være ute i friområdene våre. Ved å sikre Tromsømarka for bruk som friområde og grønn transportåre legger vi til rette for både grønt byliv og reduserte klimautslipp. Dette er det verdt å kjempe for, og satse på.

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close