Liten rapport fra kommunestyret i september

1. ”Byrådet har ikke gjort en dritt”

Frps gruppeleder ble hyppig sitert fra talerstolen på sin karakteristikk av byrådsleders og tidligere finansbyråds rolle i Otiumsaken. Byrådet på sin side skylder enten på
administrasjonen eller at vi ikke gjorde nok forarbeid i forrige periode. Å være villig til å påta seg ansvar for egen misære sitter helt tydelig veldig langt inne. Om H har tillit til Frp etter dette, fikk vi ikke noe skikkelig svar på. Men at alliansen har slått alvorlige sprekker, er klart for alle.

2. Byrådet tar ikke bestilling fra komiteene

På spørsmål fra SV om hvor saken om de 200 kommunale utleieboligene som ble vedtatt av Finanskomiteen for 2 år siden står, sa byrådet at de ikke hadde gjort noen ting fordi de ikke tar bestilling fra komiteene, bare fra kommunestyret. Dette kommer etter at saken er purret på flere ganger, også i avisene. Kommunestyrets totale mangel på sekretariat er årsaken til at slikt kan skje. Byrådet har all makt i kommunen og kan skalte og valte slik de selv vil.

3. Vag støtte til syriske flyktninger

SVs interpellasjon om at vi skulle be regjeringa gjøre om sitt skammelige vedtak om avslag til de 123 syriske flyktningene med helseutfordringer som FN ville at Norge skulle ta imot, ble av Krf gjort til en mer uforpliktende uttalelse om at vi vil ta imot de flyktningene som vi blir bedt om, under forutsetning av at det følger penger med. SVs opprinnelige forslag fikk ikke flertall, mens endringen fra Krf ble vedtatt. Bare Frp stemte mot at vi skal vise ansvar i den verste flyktningekatastrofen verden har sett siden 2. verdenskrig.

SV sentralt vil fortsette arbeidet med de syriske flyktningene og gjøre den til en landsomfattende aksjon i kommune-Norge.

4. Kommunereformen

SV argumenterte mot at kommuner skal tvinges til å slå seg sammen. Staten vil spare penger, noe de må gjøre for å finansiere all skatteletten de innfører. I tillegg ber NHO Service om større kommuner slik at det vil lønne seg for de kommersielle selskapene å gå inn i privatiserte tjenester. SV står for en totalt annen politikk overfor lokaldemokratiet, og vi blir ikke mildere stemt selv om det nå brukes flerfoldige millioner for å få oss på bedre tanker…

SV fremmet følgende forslag, som bare fikk opposisjonens stemmer:

  1. Tromsø kommune mener at de økonomiske virkemidlene til kommuner som slår seg sammen, skal gis uten frist for tidspunkt for sammenslåing.
  2. Tromsø kommune mener at engangskostnader og reformstøtte til kommuner som slå seg sammen, skal dekkes utenfor den ordinære inntektsrammen til kommunesektoren.
  3. Uavhengig av kommunereformen mener Tromsø kommune at regjeringa må sikre en inntektsvekst som setter kommunene reelt i stand til å bygge ut og styrke kvaliteten på skole og andre velferdstjenester, og i tillegg fullt ut dekke demografi og pensjonskostnader.

5. Sekretariat for kommunestyret

Ulikt Oslo og Bergen, som har henholdsvis 44 og 23 personer i bystyrets sekretariat, har Tromsø ingen. Selv ordførerens sekretær er ansatt på byrådsleders kontor. Opposisjonen fremmet i fjor et privat forslag om overføring av ressurser fra byrådet til kommunestyrets sekretariat som skal tilrettelegge for kommunestyret og komiteene. Byrådet har sittet på forslaget til nå og da saken kom til kommunestyret, var det private forslaget borte.

Innstillingen fra byrådet var at kommunestyret skulle ta byrådets utredning til etterretning! Det komiske i hele saken er at den illustrerte på en utmerket måte hva vi mener med forslaget! Byrådet har dessuten ingen rett til å overprøve et privat forslag. Det er vårt «§8» og opposisjonens eneste mulighet til å få satt en sak på kartet i kommunestyret. Byrådet har brutt Kommunestyrets reglement §23 om Private forslag. Det verste er at byrådet faktisk tror at de er i sin fulle rett til å gjøre akkurat hva de vil med et slikt forslag.

Vi foreslo at det private forslaget skulle oversendes styringsgruppa for evalueringen av det parlamentariske systemet i Tromsø, noe som ble vedtatt.

SV har som vi sa i forrige rapport vedtatt å ikke være med i styringsgruppa fordi byrådet i forkant av hele prosessen har lagt alle premissene for hva som skal evalueres og hvordan.

6. IKT i barnehagene

Det ble en opphetet diskusjon om hvorvidt kommunestyret skulle gi signaler om at vi ikke vil at barnehagebarn skal få tilgang til dataverktøy, for eksempel ipad i barnehagene. Forslaget fra Ap om å prioritere de voksne i barnehagen når det gjelder innkjøp og opplæring, fikk en uventet vending. Til slutt var det bare Rødt og Frp som mente ungene måtte få «følge med i utviklinga» og ha tilgang til ipad o.l. i barnehagen.

Oppsummeringsvis vil jeg si at dette var et kommunestyremøte med relativt høy temperatur og til dels morsomme innlegg. Den dårlige stemningen mellom (deler av) Frp og H gjør møtene litt mer uforutsigbare enn da den borgerlige alliansen var ny og uten sprekker. Men det tragiske er at selv om de skjeller hverandre ut offentlig (vi kan bare ane hva som skjer på de felles gruppemøtene), så holder de på makta for enhver pris. Kamelhårene tyter ut.

Tromsø, 25. 9.14

Mvh
Gunhild Johansen
gruppeleder

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close