De borgeliges budsjettsvik

Rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2011 er et svært oppløftende dokument som et flertall i formannskapet har sluttet seg til. Budsjettet er en videreføring av den rødgrønne politikken vi har ført i byen de siste årene, med satsing på barn og unge, eldre, omsorg, kultur og miljø. God økonomistyring har ført til større spillerom og vi kan tilføre friske midler dit hvor behovene er størst. Desto mer nedslående er det at de borgelige partiene i byen i sitt alternative budsjettforslag, benytter denne gyldne anledningen til å svekke forholdene for de svakeste i samfunnet.
Av Varaordfører Gunhild Johansen (SV)

De foregående års budsjettarbeid har vært preget av stram økonomistyring og det har ikke vært mulig å gjennomføre alle de gode tiltakene som vi i SV gjerne hadde sett. Men vi ser at tiltakene har båret frukter og at vi nå kan få et budsjett der vi politikere endelig kan synliggjøre hva vi mener med en god, sosial fordelingspolitikk. SV vil ha en sterkere satsing på blant annet barn og unge som sliter. Vi vil satse på utviklingsmuligheter gjennom satsing på kultur. Vi vil videreutvikle de kommunale tjenestene i offentlig regi. De borgerlige partienes budsjettforslag viser med all tydelighet at de vil det stikk motsatte.

Kutt i tiltak for barn og ungdom
Barn og unge i Tromsø møter utfordringer som vi voksne ikke alltid helt forstår. Ungdom har behov for å reorientere seg og få hjelp når de ikke ser noen løsning selv. Vi vet at ungdom i mye større grad enn tidligere sliter med psykiske problemer knyttet til rus, seksualitet og problemer i hjemmet. Vi har for stort frafall i skolen. Mange utsettes for mobbing. Selvmordsraten blant unge norske gutter er blant de høyeste i verden, til tross for at vi etter de fleste målestokker lever i verdens rikeste og beste land å bo i. Vi må sørge for at ungdommen blir tatt på alvor med det de synes er vanskelig.

Kommunen har de siste par årene hatt et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Vi skal gjøre alt vi kan for at barn og unge skal få en så trygg og god barndom og ungdomstid som mulig her i byen. Gjennom ungdomsklubbene, skolene og ungdomshuset Tvibit, har vi også fokusert på helsetjenester for ungdom. SV og Ap ønsker å styrke skolehelsetjenesten, blant annet med en ny stilling for psykolog. Hva gjør de borgerlige? Jo, Frp foreslår å kutte budsjettet for kommunehelsetjenesten med 2 millioner kroner, til tross for at det er dette ungdommen gir oss klarest signaler om å styrke når de møter i ungdommens kommunestyre!

Kutt i sosiale tjenester og rusforebygging
Mange av Tromsøs rusmisbrukere trenger hjelp og bistand fra samfunnet for å kunne leve et verdig liv. Vi har mange tiltak som skal hjelpe de som er motivert til å bli rusfrie og i stand til å ta vare på seg sjøl. For SV er det helt grunnleggende at alle skal få muligheten til å gjøre noe med situasjonen sin. Rådmannens forslag om å etablere e ny type botilbud tilpasset de som har problemer med å bo i en vanlig bolig, er et tiltak vi støtter.

De som ikke har fast inntekt, men er avhengig av sosial stønad for å komme seg gjennom hverdagen, øker i antall i Tromsø. Her befinner det seg også familier med barn. Dette sier oss at vi ikke har fått bukt med fattigdommen og at vi trenger tiltak som monner. Å kutte drastisk i sosialbudsjettet er absolutt ikke veien å gå dersom de som sliter tungt skal få en bedre hverdag. Konsekvensene kan bli fatale. Det er direkte uansvarlig av Frp å foreslå kutt i budsjettet for sosiale tjenester, forebygging rus/psykiatri med hele 3 millioner kroner!

Kutt i morsmålsundervisning
Våre nye landsmenn får i dag tilbud som skal hjelpe dem å finne seg vel til rette i Tromsø. Morsmålsundervisning og norskundervisning er viktige tiltak som letter integreringen.
På Kulturdagen for våre nye landsmenn som Servicetorget, voksenopplæringa og InterInfo arrangerte i Rådhuset for et par uker siden, stilte mange organisasjoner innen idrett og kultur opp for å rekruttere nye medlemmer. Mange kontakter ble knyttet. Tromsø skiller seg positivt ut med at mange av våre nye landsmenn deltar aktivt i kulturlivet og er på den måten med på å tilføre byen positive verdier. Som leder av Internasjonalt utvalg ser jeg hvor mye dette arbeidet betyr for alle i Tromsø. Etter forslag fra Venstre og Frp, med støtte fra Høyre og Krf, ønsker de borgelige å kutte i dette viktige tiltaket med en million.

Frp og Høyre, med oppslutning fra Krf og Venstre, har i sine budsjettforslag vist at de vil at Tromsø skal være en minimumsby, en by der folks kreativitet og entusiasme skal kveles av mangel på støtte. Barn og unge som trenger det vil ikke få den hjelp de har behov for innen helsevesenet. Jeg håper mange setter seg grundig inn i de ulike budsjettforslagene. Sjelden har de politiske skillelinjene vært tydeligere enn nå. I bytte for å få redusert eiendomsskatten en smule, svikter de borgerlige partiene de svakeste i samfunnet. De svikter byen vår.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2645171

Dødsens alvor

Kommunestyret i Tromsø vedtok onsdag mot 7 stemmer fra Frp interpellasjonen jeg fremmet om å slutte oss til den verdensomspennende kampanjen mot dødsstraff – Cities for Life.

I likhet med 1100 byer over hele verden fordelt på 81 land, vil vi markere at vi mener dødsstraff må avskaffes i verden. 59 av disse byene er hovedsteder. I Norge har også Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Skien sluttet seg til kampanjen.

Stadig flere land avskaffer dødsstraff. I 2009 var det bare 18 land som fortsatt praktiserer denne formen for avstraffelse. Det var en nedgang på 7 fra 2008, så kampanjen virker. Desto mer oppsiktsvekkende er det at 7 av kommunestyrets 43 representanter, alle fra Frp, stemte moy at vi skulle bli en City for Life – med begrunnelsen at de er FOR dødsstraff! Her i Norge!

Alle vesteuropeiske land har avskaffet dødsstraff. Frp i Tromsø vil altså at Norge skal være det første landet i Europa som gjeninnfører denne totalt avlegse, middelalderske måten å straffe forbrytelser på. Ikke virker det preventivt, ikke virker det avskrekkende, men det er irreversibelt så det holder.

Vi får vente å se hvilke avrettingsmetoder Frp ønsker seg. Steining er populært i noen land, spesielt for kvinner. Henging i andre. Her i landet har vi jo lange tradisjoner med å brenne hekser på bål. Det kunne jo være noe å ta opp igjen, eller hva sier du, Blomseth?

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2602245

Jenter til Sjakk-OL!

Hele Tromsø jublet da vi lørdag ble tildelt Sjakk-OL i 2014. Arrangementet vil få store positive ringvirkninger for byen og landsdelen. Det er gjort et formidabelt arbeid i forkant av Børge & co, og seieren var vel fortjent.
Jeg fikk likevel litt hakeslepp da jeg så bildene fra festen i Khanty-Mansijsk. Delegasjonen fra Tromsø besto utelukkende av mannfolk! Det er med skam å melde et feil signal å sende ut til verden i 2010!
Heldigvis har vi sjakktalenter som Edith, Monika og Elise, som satser på å kvalifisere seg til å delta i Sjakk-OL i 2014. Jeg håper virkelig de får den oppbacking og støtte de trenger for å nå sine mål. Vi må sørge for at Sjakk-OL i Tromsø blir et gjennombrudd for likestillingen i denne store, viktige sporten.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2511891

En søndag i oktober…

Søndag 24. oktober inviteres alle i Norge til verdens største dugnad. I Tromsø skal 1000 bøssebærere i aksjon for å samle inn penger til Flyktningehjelpen.

Det er mange gode grunner til å støtte årets TV-aksjon. Den største er selvfølgelig det faktum at 43 millioner mennesker er på flukt fra krig. En annen grunn er at av disse er 27 millioner på flukt i eget land og omfattes dermed ikke av FNs flyktningekonvensjon. De har det ekstra vanskelig. Videre er mer enn halvparten av flykningene barn, hvorav mange har mistet foreldrene sine i krigen.
Flyktninger har forlatt sine hjem og er i en situasjon der alt er usikkert. De har ikke inntekt, de har ofte ikke noe sted å bo, de er avhengig av å få hjelp for å overleve. De er uskyldige ofre for en krig de ikke har bedt om.
Flyktningehjelpa er der nøden er størst. Det okkuperte palestinske området er ett av dem. Somalia. Sudan. Den demokratiske republikken Kongo. Colombia. Pakistan. Afghanistan. Stadig nye områder rammes.
Jeg er leder av kommunekomiteen i Tromsø og oppfordrer alle til å bli med. Dette er en helt unik dugnad som ingen andre land har noe i nærheten av. Dette er ikke avlat – det er solidaritet i praksis!

www.tromso.kommune.no
www.tvaksjonen.no
www.flyktningehjelpen.no

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2459945

Bjørn Willumsens "Breaking news" en bløff!

Bjørn Willumsen i Fagforbundet 177 kom i dag i en radiodebatt med meg med noe som skulle være oppsiktsvekkende nyheter om Billetten AS. Han påsto at hvis man går inn på hjemmesidene til Billetten.no, er de i full drift ut fra Trondheim kino! Ved å følge linker kunne man få opp bilde av kinosalene i Tromsø og kjøpe billetter. Han mener dette beviser at det har skjedd en overføring av virksomheten og etterlyste hvem som har klarert dette.

Nå viser det seg at det hele er en gedigen bløff!
Domenet www.billetten.no har vært eid av Trondheim Kino helt siden 2001. Dette nettstedet er i full drift – for Trondheim kino! Som alle andre kinoer har også de en link til Kinosonen, der også Aurora Fokus Kino er med. Det forklarer at BW kan kjøpe billetter til kinoen i Tromsø ved å følge koblingen.
Billetten AS hadde imidlertid sitt domene på www.billetten.as. Disse hjemmesidene har ikke blitt oppdatert siden Billetten AS gikk konkurs. 
Det er sikkert morsom å komme med oppsiktsvekkende “breaking news” på direkten, men gode nyheter blir det først når det er noe i det!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2301199