Våre kandidater

Ingrid Marie Kielland

Ingrid Marie Kielland er Tromsø SVs førstekandidat

1. Ingrid Kielland f. 1977 er Tromsø SVs ordførerkandidat. Hun har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning.

Ingrid vil jobbe for at Tromsø skal være en raus by som har plass til alle. I inneværende periode har hun blant annet jobbet for å få bygget flere boliger til ungdom og vanskeligstilte. Ingrid er også opptatt av skolepolitikk, og hun har vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole. Hvis hun blir ordfører vil hun sloss for å flytte makt og innflytelse fra lukkede byrådsmøter til åpne debatter mellom de folkevalgte og innbyggerne i kommunen.


IMG_2438_gr

Gunhild Johansen er Tromsø SVs andrekandidat

2. Gunhild Johansen  f. 1950 og står på andreplass på lista. Hun har vært tillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet i mer enn 20 år. Få har som Gunhild stått i kampen for gode pensjoner, godt arbeidsmiljø og 6-timersdag. Det er en kunnskap og erfaring ho nå bruker som nestleder i Tromsø SV, gruppeleder for SV i kommunestyret, medlem i Byutviklingskomiteen og Forretningsutvalget. Gunhild står til disposisjon for å fortsette denne kampen for heile Tromsøs befolkning.

Hun er utdannet bioingeniør og samfunnsviter. Forrige periode var hun varaordfører i Tromsø. Internasjonal solidaritet er et livslangt engasjement for Gunhild, det bruker hun som styremedlem i Palestinakomiteen i Tromsø og  Krafttak for Gaza, Hun er også med i styret for Fontenehuset og Tromsø Pensjonskasse.


Pål Julius Skogholt

Pål Julius Skogholt er Tromsø SVs tredjekandidat

3. Pål Julius Skogholt f. 1971 er i dag ansatt på Senter for fjernmåling. Han har møtt som vara i kommunestyret denne perioden. Pål Julius har tidligere vært fylkesråd for utdanning,  statssekretær i Næringsdepartementet og er nå leder i Tromsø SV.


 

 

Benjamin Notkevich

Benjamin Notkevich er Tromsø SVs ungdomskandidat

4. Benjamin Arvola Notkevich f. 1993 De siste tre årene har han vært profesjonell sjakkspiller, men deltar nå bare i eliteserien for Tromsø Sjakklubb. Han sitter i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom, jobber for Norsk Folkehjelp ”Demokrati og menneskerettigheter” og deltar på SVs kandidatprogram «Halvorsenprogrammet».

 

 

 

Åsne Høgetveit

Åsne Høgetveit er SVs femtekandidat

 

5. Åsne Høgetveit f. 1985 er stipendiat på Institutt for kultur og litteratur med et prosjekt om makt og moral i Russland. Bor i ved Skansen. Ho har vært styremedlem ved UiT og leder/nestleder i studentparlamentet. Hun har vært fylkestingsmedlem for SV i Telemark.

6. Bjarne Rohde f. 1980 arbeider som personalkonsulent ved Torghatten Nord hvor han også er tillitsvalgt. Han har vært leder for LO i Tromsø, og er i dag nestleder i Troms Handel og Kontor. Han har en rekke andre verv i fagbevegelsen, og er aktiv i EØS-opposisjonen innenfor LO. Han bor på Stakkevollan og sitter i styret for Tromsø SV. Han er naturlig nok svært opptatt av arbeidslivsspørsmål.

7. Reidun Heggen f. 1992 statsvitenskap ved UiT. Hun har vært leder i Tromsø SU og sitter i Studentparlamentet for Sosialistisk studentlag. Reidun har jobbet aktivt i flere aksjoner, blant annet til fordel for de streikende havnearbeiderne og i 8. marskomiteen. Hun er også medlem i styret i Tromsø SV.

8. Terje Håkstad f. 1975 er fra Tromsø og arbeider som SVs JA til Nord-Norgesekretær. Terje har tidligere representert SV i kommunestyret, samt miljøkomitéen og byutviklingskomitéen. Terje er utdannet som sosialantropolog. Terje er småbarnsfar, og veldig glad i å løpe.

9. Tonje Braaten f. 1962 arbeider med epidemiologi ved UiT og er også kirkemusiker. Hun har tidligere sittet i kommunestyret i Fauske for SV. Hun er leder for Musikernes Fellesorganisasjon i Troms, Finnmark og Svalbard. Tonje interesserer seg spesielt for kultur og helse/sosialspørsmål.

10. U Odén Singarajah f. 1966 er opprinnelig fra Sri Lanka og arbeider som avdelingsleder i Tromsø kommune. Han har sittet/vært vararepresentant i kommunestyret for SV siden 2003 og er spesielt opptatt av helse/sosialspørsmål og innvandringspolitiske spørsmål.

 

11. Ellen Herland 1946 Stakkevollan
12. Leif-Petter Hansen 1977 Breivika
13. Cornelia Andreassen 1996 Sommerlyst
14. Matias Kjerstad 1993 Sommerlyst
15. Ina Kongsnes 1994 Bjerkaker
16. Anders Lind 1986 Sentrum
17. Ida Løken Killie 1984 Mortensnes
18. Martin Sollund-Krane 1979 Sommerlyst
19. Bi Haavind 1953 Kaldfjord
20. Jørund Jørgensen 1980 Bjerkaker
21. Julie Wilhelmsen 1988 Sommerlyst
22. Stein Valkoinen 1964 Mortensnes
23. Elsa Sundsvold 1955 Mortensnes
24. Hallvard Tjelmeland 1952 Breivika
25. Sølvi Bangsund 1967 Mortensnes
26. Gerard Meijers 1951 Straumsbukta
27. Trine D. Kielland 1952 Kvaløysletta
28. Torstein Låg 1972 Krokelvdalen
29. Kristel Høie Nilsen 1981 Reinen
30. Odd Almås 1950 Stakkevollan
31. Gerd Bjørhovde 1943 Sommerlyst
32. Tony Winkler 1980 Tromsdalen
33. Ingrid Hovda Lien 1974 Krokelvdalen
34. Gry Gaard 1970 Mortensnes
35. Tone Bjørnsen 1947 Mortensnes
36. Paul Jensen 1955 Kaldfjord
37. Rita- Kristin Hansen 1973 Hamna
38. Tor Stranda 1956 Sentrum
39. Åshild Fause 1955 Bjerkaker
40. Marek Cuhra 1965 Breivika
41. Randi Rønning Balsvik 1939 Fagereng
42. Johan Robertsen 1955 Sommerlyst
43. Maja-Lisa Løchen 1954 Fagereng
44. Stein Sivertsen 1952 Mortensnes
45. Anniken Annexstad 1962 Bjerkaker
46. Frode Haugstvedt Henriksen 1982 Sommerlyst
47. Peter Olai Stark 1943 Sjursnes
48. May-Britt Ellingsen 1956 Breivika
49. Torgeir Knag Fylkesnes 1975 Sentrum