Har du forslag til hvem som skal stå på kommunestyrelista til SV?

Dagens kommunesstyrerepresentanter for Tromsø SV er Ingrid Kielland, Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt og Benjamin Notkevitch

Om 18 måneder skal vi velge et nytt kommunesstyre i Tromsø. Vi vil derfor ha innspill fra deg på hvem som bør stå på SVs kommunevalgliste. Alle forslag er velkomne. Forslagene vil bli vurdert av nominasjonskomiteen i Tromsø SV. Endelig beslutning om hvordan lista skal se ut blir tatt av nominasjonsmøtet i Tromsø SV, der alle medlemmene i SV har stemmerett.

Leder i nominasjonskomiteen er Leif Petter Hansen, du kan sende e-post direkte til han, leifpetterh@gmail.com

Mitt forslag til kommunestyrelista til Tromsø SV

 

Er du et menneske?